Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy w celach informacyjnych zasady przetwarzania danych osobowych.

Informacje dotyczące danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

FMT Sp. z o.o.

Latalice 37A

62-010 Pobiedziska

Polska

NIP 7773366971

Dane osobowe są przetwarzane w szczególności:

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
a) wykonania działań przed podjęciem współpracy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub realizacji umowy na rzecz osoby, której dane dotyczą
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na FMT Sp zoo na podstawie prawnie uzasadnionego interesu FMT Sp zoo [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
a) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń

na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:
a) dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta,
b) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach ,zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, obsługi

Kategorie danych

 • W celu zawarcia umowy wymagamy podania danych określonych w przepisach podatkowych do wystawienia faktury sprzedaży.
 • W celu dostarczania papierowych wydruków niezbędne są dane Zamawiającego, telefon kontaktowy oraz adres do korespondencji w przypadku gdy różni się on od adresu do wystawienia faktury, adresu e-mail
 • W celu wykonywania usług w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu określonym przez zamawiającego przy wsparciu Zamawiającego lub delegowanych przez niego pracowników
 • W celu wykonywania marketingu bezpośredniego i kontaktów w sprawach handlowych telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Jeżeli z jakiegoś powodu dane nie zostaną podane, nie będziemy mogli zrealizować umowy.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

 • dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy oraz wypełnienia obowiązku podatkowego będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po ich upływie przez okres niezbędny do:
  a) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
  b) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 • dane osobowe przetwarzane na potrzeby podatkowe lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania,
 • Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe
 • dostęp do treści swoich danych,
 • sprostowanie danych,
 • usunięcie danych,
 • ograniczenie przetwarzania,
 • przenoszenie danych,
 • wniesienie sprzeciwu,
 • cofnięcie zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Kto może mieć dostęp do podanych nam danych

Nie udostępniamy żadnych danych osobowych i adresowych osobom ani podmiotom trzecim za wyjątkiem zewnętrznego biura rachunkowego realizującego usługi księgowe na rzecz FMT Sp zoo. Musisz też pamiętać, że w celu realizacji umowy niektóre dane znajdują się na przesyłkach, oraz aby dopełnić obowiązki podatkowe – dane kontrahentów znajdują się również w systemie do rozliczeń podatkowych. Przepisy umożliwiają nam przetwarzanie danych nawet pomimo sprzeciwu osoby, której dotyczą, jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku dochodzenia należności, mamy prawo przekazać dane do firmy windykacyjnej.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Aby uzyskać informacje na temat swoich danych osobowych osobą do kontaktu jest FMT Sp zoo. Zmian w danych osobowych można dokonać poprzez zgłoszenie na adres e-mail: fmtspolka@gmail.com , lub adres:

FMT Sp. z o.o.

Latalice 37A

62-010 Pobiedziska

Polska

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).